Péče

Burské kozy potřebují naší pomoc ve dvou zádkladních věcech, které jsou velice důležité, jelikož kdybychom o ně nepečovali, můžeme o ně velice snadno přijít.

První velmi důležitou záležitostí je odčervení!

Je nutné kozy pravidelně odčervovat. Důležité to je hlavně v pastevních chovech.

První odčervování se provádí u kůzlat ve věku 10 týdnů. Další odčervení je nutné provádět vždy před začátkem pastevní sezóny (na jaře) a na konci pastevní sezóny (před zimou).

Výskyt červů

Příznaky:

Přetrvávající průjem více než 3 dny. (Pokud trvá průjem méně než 3 dny, jde pouze reakci na změnu stravy) Dále koza prokazuje nezvyklé chování, například jen stojí a zaraženě kouká, jako by ji něco trápilo. Také odmítá potravu nebo ji přijímá jen v malém množství.

Důsledky:

Pokud koza nebude včas ošetřena může dojít k zanešení těla toxickými látkami a následnému úmrtí.

Pokud tedy koza onemocněla červy je nutné co nejdříve přivolat veterináře a nechat ji dodatečně očkovat a popřípadě se dohodnout na další léčbě.

Druhou velmi důležitou záležitostí je ošetřování paznehtů!

Pastevní chov nezaručuje takové přirozené obrušování rohoviny paznehtů, aby se zabránilo jejímu přerůstání. Proto je nutné minimálně dvakrát ročně kontrolovat stav paznehtů. V chovech s celoročním ustájením je nutné paznehty ošetřovat nejméně čtyřikrát do roka.

Ošetření:

Je nutné kozu nejdříve nějakým způsobem zafixovat, tak aby se nemohla moc hýbat. Například požádat další osobu aby kozu držela nebo povalit kozu na záda. Po té jí na každém kopitu ořezat přerostlou rohovinu a zarovnat tak, aby koza stála na kopitu tak jak má.

Důsledky:

Při neošetření by mohlo docházet k různým hnilobným onemocněním, deformaci paznehtů a následně i kloubů. Toto vše je pro kozu velmi bolestivé a nevratné zpět ke zdraví.

Nevhodnější pro úpravu paznehtů jsou zahradnické nůžky (nebo nůž). Noha musí být dokonale fixovaná a nůžky desinfikované.

Označování koz

Trvalé označení se provádí zavěšením markeru (terčíku) nebo známky do ucha (1/3 od kořene ušního boltce mezi dvě chrupavčité lišty).

Péče o srst a kůži

V přírodě koza vyhledává kmeny stromů, o něž se drbe. V omezeném prostoru stáje je samozřejmě větší možnost znečištění srsti než na pastvině. Proto lze jen doporučit pravidelnou očistu srsti a masáž kůže kartáčem. Pokud velký počet koz nedovoluje pravidelné čištění kartáčem, lze využít některého z typů drbadel, pracujících na principu rotujících kartáčů upevněných v různé výšce a poloze. Toto pozitivně ovlivní krevní oběh a kožní dýchání.

Zdroje

Chov koz - Milena Fantová a kolektiv, ISBN 80-209-0290-2