Chov a ustájení

Je třeba zajištění zimního ustájení pro období porodů a volný přístup do pastevních areálů. Zvířatům je nutné na pastvině zajistit úkryt před deštěm a prudkým sluncem.

Volné ustájení v individuálních boxech - je nejobvyklejším typem ustájení plemenných kozlů nebo koz s mláďaty po porodu. Možnost instalování dočasných boxů.

Volné skupinové ustájení v kotcích - vyhovuje všem kategoriím koz.Velikost skupin se řídí fází produkčního cyklu a prostorovými požadavky jednotlivých kategorií.

Ustájení je nejvhodnější na hluboké nebo vysoké podestýlce.

Zdroje

Chov koz - Milena Fantová a kolektiv, ISBN 80-209-0290-2